• 0 542 804 24 29

MEDYA PLANLAMA

Gazate, TV, Radyo, Indoor, Out-Door Medya Satın Alma Hizmetleri, Kamuoyu Bilinirliği Araştırması, Hedef Kitle Analizi, Müşteri Beklentileri Araştırılması, Ürün Araştırmaları...

Medya planlama; reklam verenin mesajını hedeflediği kişilere ulaştırmak üzere hangi medya kanallarının kullanılacağına karar verilmesi sürecidir. Bir medya planı oluşturulurken öncelikle pazarlama ve reklam amaçları planlanır, daha sonra bu plan doğrultusunda medya kanallarından (TV, Radyo, Sosyal Medya vb.) hangilerinin daha doğru olacağına karar verilir.

Medya kanallarının değerlendirilmesinden sonra, hitap edilmek istenen hedef kitleye karar verilir ve medya hedefleri tespit edilir.

Medya Planlamanın Amacı Nedir ?

Medya planlamanın amacı; detaylı bir sosyal medya ve medya analizi ve medya planlaması çerçevesinde, reklam mesajının belirlenmiş hedef kitleye mümkün olduğunca efektif bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Ancak kullanılmak istenen içerik ne kadar kreatif olursa olsun, hitap edilmek istenen hedef kitleye ulaşmamızı sağlayacak olan sosyal medya veya medya aracınının yanlış seçimi halinde içeriğin kitlelere ulaşması belki sağlanır, fakat istenen geri dönüş elde edilemeyebilir.

Sosyal Medya Pazarlamasının artan etki gücüyle beraber dijital medya planlaması ve satın alması markalar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir.

Medya Planlamanın Önemi Nedir ?

Bir ürünün veya markanın medya veya sosyal medya yoluyla pazarlaması yapılırken doğru hedef kitleye, doğru kanallardan pazarlanması için sistematik bir çalışma ve araştırma gerekmektedir. Doğru bir medya planlaması yapıldığında optimum bütçeyle maksimum niş kitleye ulaşılabilir.

WhatsApp Destek